Μοντέρνο

Μοντέρνος χορός για παιδιά και εφήβους

Ο μοντέρνος χορός ξεκίνησε ως μια απλουστευμένη μορφή μπαλέτου, δίνοντας έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση του εκτελεστή και δεν ανατρέχει αποκλειστικά στην απόλυτα πειθαρχημένη και...