Μπαλέτο

Μουσικοκινητική για 3-6 ετών

Το τμήμα της μουσικοκινητικής αγωγής είναι προσαρμοσμένο προς την κατεύθυνση του μπαλέτου και έχει ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών με την τέχνη του...

Μπαλέτο παιδικό 7-9 ετών

O κλασικός χορός για τις ηλικίες 7 έως 9 ετών είναι η προετοιμασία των δυνατοτήτων και του σώματος των παιδιών για να μπορέσουν να...

Μπαλέτο παιδικό 10-12 ετών

Το μάθημα του κλασικού χορού για τις ηλικίες 10-12 ετών είναι 1η και 2η  τάξη  της Ρωσικής σχολής (Σύνολο 8 τάξεις) μέθοδος Vaganova και...

Μπαλέτο για εφήβους 13-15 ετών

Το μάθημα του κλασικού χορού για τις ηλικίες 13-15 είναι η 3η και η 4η τάξη της Ρωσικής σχολής (Σύνολο 8 τάξεις) μέθοδος Vaganova...

Μπαλέτο για 16 ετών και άνω και ενήλικες

Το μάθημα του κλασικού χορού για τις ηλικίες 16 ετών και άνω είναι η 5η και η 6η τάξη της ρωσικής σχολής (Σύνολο 8...